dokunmak külliyen yalan
gidiniz
gelmeyecek gibiydiniz ya hep
şimdi ölmüş gibi gidiniz
lakin ricadır
esrik bir koku bırakınız ardınızda
sonra gümüşi çerçevelerde büyütürsünüz
adları sus
ve pus olan evlatlarınızı